Піклувальна рада

/Files/images/pkluvalna_rada/WP_20151110_15_26_42_Pro.jpg

Шляхом легалізації відповідно до положень Закону України "Про об'єднання громадян" Піклувальна рада школи І-ІІІ ступенів № 300 створена на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності і гласності.

Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

Основні завдання піклувальної ради

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної
загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою.

Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, депутатів різних рівнів, підприємств, установ, організацій, шкіл, окремих громадян. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- залучати додаткові джерела фінансування школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

У своїй діяльності Піклувальна рада не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань по отриманню прибутку та його перерозподілу між своїми членами.

Мета

Основною метою діяльності Піклувальної ради є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, освітніх, творчих, духовних, національно-культурних, спортивних та інших інтересів учнів та працівників навчального закладу.

Актив ради

Вищим керівним органом Піклувальної ради є Конференція організації.

У період між Конференціями постійно діючим керівним органом є Рада організації, що вирішує всі питання поточної діяльності організації.
Раду очолює Голова Ради організації, який обирається Конференцією.

Голова Ради виконує організаційне, економічне та адміністративне керівництво Піклувальною радою, підписує від її імені будь-які документи, представляє Піклувальну раду у відносинах з державними органами, іншими юридичними і фізичними особами, громадськими організаціями.

Голова Ради виконує рішення Ради та Конференції.

Органом контролю Піклувальної ради є Ревізійна комісія, яка обирається Конференцією. До складу ревізійної комісії входить Голова Ревізійної комісії та її члени.

/Files/images/pkluvalna_rada/WP_20151110_15_11_57_Pro.jpg

Склад Ради

Голова Ради – Завилінський Ігор Станіславович (громадський діяч)

Заступник голови - Двораковська Катерина Віталіївна (вчитель інформатики)

Члени піклувальної ради:

- Копнова О.В. (заступник директора школи)

- Лобода Я.О. (вчитель початкових класів)

- Кабачок Д.О. (вчитель фізичної культури)

- Чебуханова Ю.В. (голова батьківського комітету школи)

- Почтар І.С. (батьківський комітет школи)

Основні завдання:

- пропагування серед громадськості етичних родинних цінностей;

- сприяння розвитку освіти, охорони здоров'я, фізичної культури, спорту та туризму, організації спортивних секцій, творчих студій та гуртків;

- пропагування серед громадськості гуманістичних ідей сучасної освіти на засадах гуманізму та демократизму;

- сприяння створенню сучасних умов організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі;

- розповсюдження досвіду самореалізації особистості в сучасному суспільстві;

- сприяння розробці методичної літератури, створенню фотопродукції, виданню посібників та збірників педагогічного характеру;

- сприяння пропагуванню культури та мистецтва у традиціях національної української школи шляхом участі в організації виставок, фестивалів, різноманітних конкурсів з метою виконання статутної мети;

- сприяння організації походів, екскурсій, туристичних подорожей, туристичний обмін групами;

- сприяння організації шкіл, курсів, семінарів, лекцій, конференцій, різних форм проведення дозвілля та відпочинку дітей та молоді, спортивних клубів, таборів, зборів, змагань;

- сприяння організації та проведенню акцій, заходів, програм, кампаній, дискотек, вечірок, презентацій, музичних вечорів, карнавалів, спортивних змагань, спартакіад, олімпіад, кубків, турнірів, лицарських турнірів, виставок, зустрічей, з'їздів, конференцій, зборів, конкурсів та інших недержавних масових громадських заходів освітнього, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру;

- пропаганда і розповсюдження досвіду родинного виховання, співпраці сім'ї та школи в умовах столиці;

- участь у проектах освітньо-виховного та дослідницького спрямування;

- сприяння організації здорового, корисного і якісного харчування учнів навчальному закладі;

- сприяння формуванню громадської думки щодо проблем дітей та молоді шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, що не суперечать чинному законодавству України;

- здійснення співробітництва з державними установами і громадськими об'єднаннями, підприємствами та приватними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Організації;

- організація зв'язку між громадськістю і підприємницьким середовищем для впровадження програм освітньо-виховного спрямування;

- сприяння надходженню вітчизняних та іноземних інвестицій з метою залучення, крім державних коштів, інших джерел фінансування під реалізацію молодіжних програм;

- сприяння накопиченню та наданню коштів організаціям та підприємствам, які співпрацюють з дітьми та молоддю, сприяють їх працевлаштуванню;

- участь у реалізації програм, розроблених державними та недержавними установами, в тому числі державними Соціальними службами для молоді;

- представлення ї захист законних інтересів своїх членів у державних органах;

- сприяння наданню всіх видів підтримки та допомоги (в т.ч. нецільової фінансової) учням і працівникам навчального закладу;

- сприяння забезпеченню членів Організації необхідними видами інформаційних, консультативних послуг тощо;

- координація діяльності членів для досягнення мети та завдань Організації;

- розповсюдження інформації про діяльність Організації, пропаганда своїх ідей і цілей.

/Files/images/pkluvalna_rada/WP_20151110_15_27_00_Pro.jpg

Прес-реліз заходів

/Files/images/2015-2016/studya_lder/restoran/BpDmSCLK1AQ.jpg

25 листопада 2015 року за сприянням Голови піклувальної ради була організована, зустріч учнів 7-11 класів з Оленою Поліщук, менеджером французького ресторану.
Кiлькiсть переглядiв: 403

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.